Etiket: yeniçeri evlilik

Yeniçerilik Sistemi -Devşirmler ve isyanları – arşivlerin yakılması

Yeniçeri sistemi I. Murad zamanında Acemi Ocağı’nın pratik bir ekol olarak kurulmasıyla başlar. Acemi Oğlanların eğitildiği ilk Acemi Ocağı 1362 veya 1363 tarihlerinde Gelibolu’da açılmıştı. Yeniçeri Ocağı’nın ilk açılışı da aynı tarihe rastlar. Fatih Döneminde Devşirme Sistemi Devşirme, özellikle II. Mehmed (Fatih) tarafından çok benimsenen bir metot olmuştu. Bir İtalyan şöyle yazmıştı: “Sanki yeni bir halk yaratmak ister gibi, bu yöntemde dikkat çekici bir sebat sergiliyor… Eğer sultan farklı ırklara bir arada görev verirse bütün ırklar birbirlerini geçmeye çalışırlar… Eğer ordu tek ırktan oluşuyorsa tehlike baş gösterir;  şevk kaybolur ve lakaytlık eğilimi görülür…” Devşirmenin asıl nedeni Türklere duyulan güvensizlikti. 1453 ... Read more

Unutulan Yeniçeri Lambachlı Ali

Lambachlı Ali’nin hikayesi Viyana kuşatması sırasında Viyana’ya doğru ilerleyen Osmanlı Ordusu tedbir amaçlı güzergahtaki kasabalara asker bırakarak ilerlemektedir. Ve Viyana yakınlarında bulunan Lambach’ta da birkaç asker bırakılmasına karar verilir. Askerler kuşatmanın zaferle sonuçlanacağından emindirler ve Lambach civarlarında çok güzel şaraplar üretilmektedir. Zaferi kutlamak ta gerekir Ancak akıllarına getirmedikleri şey başlarına gelir, Osmanlı Ordusu Viyana’da bozguna uğratılır. Hızla çekilmeye başlayan ordu civar köy ve kasabalara bıraktığı askerleri geri çağırmaları için haberciler yollar. Habercilerden biri de Lambach’a varır ve bozgun haberini ulaştırır. Geri çekilmek üzere toplanırlar ancak bir sorun vardır. İçlerinden biri ortada yoktur. Yeniçeri Ali’yi heryerde arar arkadaşları, ancak zaman ilerlemektedir. ... Read more