News

Perşembe
Şubat, 29
More

  Mitoloji

  - Advertisement - spot_imgspot_img

  Latest articles

  Kızılderili Mitolojisi ve Öyküleri

  Kızılderili mitolojisi, Kuzey Amerika'nın yerli halkları olan Kızılderililerin benzersiz ve zengin inanç sistemini ifade eder. Bu mitoloji, doğaüstü varlıklar, kahramanlar ve yaratılış hikayeleri gibi...

  Hitit Mitolojisi ve hitit kültürü

  Hitit mitolojisi, antik Hititler tarafından inanılan ve kutladıkları tanrıları ve tanrıçaları içeren bir dini sistemdir. Hitit İmparatorluğu, M.Ö. 17. ve 12. yüzyıllar arasında Anadolu'da...

  Meitei Mitolojisi ve meitei kültürü

  Meitei mitolojisi, Manipur bölgesinde yaşayan Meitei halkının geleneksel inanç sistemlerini ve efsanelerini içeren zengin bir kültürel mirastır. Bu mitoloji, Meitei toplumunun köklerini anlamaya ve...

  Çerkez ve Nart Mitolojisi

  Çerkesler, Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan bir Kafkas halkıdır ve zengin bir mitolojiye sahiptir. Bu mitolojinin temelini oluşturan unsurlardan biri de Nart destanlarıdır. Çerkez ve Nart...

  Polinezya Mitolojisi ve İlgi Çekici Mitolojileri

  Polinezya Mitolojisi, Polinezya adalarının zengin ve renkli bir mitolojik geleneğini temsil eder. Bu mitoloji, Polinezyalıların evrenin yaratılışı, tanrılar ve tanrıçalar, kahramanlık hikayeleri ve doğaüstü...

  Maya Mitolojisi ve Gizemli Dünyası

  Maya mitolojisi, Orta Amerika'da yer alan eski Maya uygarlığına ait dinî inanç sistemini kapsayan bir daldır. Maya halkı, binlerce yıl boyunca bu mitolojiyle şekillenen...

  Afrika Mitolojisi ve Kültürel Zenginliği

  Afrika, zengin kültürel mirasıyla mitolojik hikayelerin beşiği olarak bilinir. Bu geniş kıta, çeşitli etnik grupların efsaneleri ve sembolleriyle doludur. Afrika mitolojisi, insanları kökenlerine bağlayan...

  Efsaneler ve Mitolojiler: Kültürler Arası Bağlantılar ve Derin Anlamlar

  Efsaneler ve MitolojilerEfsaneler ve mitolojiler, insanlığın ortak mirası olan zengin hikayelerdir. Bu makalede, farklı kültürlerin dokusunu oluşturan efsaneleri ve mitolojileri inceleyerek, bu evrenlere duyulan...

  Mitolojilerde Adı Geçen Tanrı ve Tanrıçalar

  Aşk ve Cinsellik Tanrı ve Tanrıçaları Arap Aşk Tanrısı: Al-LatCanaanite Aşk Tanrıçası: AnathEndonezya Moroko Cinsel aktiviteler tanrıçası: AishaEtrüsk Aşk Tanrıçası: AlbınaEtrüsk Aşk Tanrıçası: Alpanİran Aşk Tanrıçası: Anahitaİrlanda Aşk Tanrısı: Angus Ogİrlanda Aşk...

  Çanakkale Destanı

  Çanakkale Destanı, Türk tarihinde eşsiz bir yer tutan bir zaferdir. I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı'nda gerçekleşen bu olay, Osmanlı İmparatorluğu'nun istiklal mücadelesi ve...

  Kuvâ-yi Milliye Destanı

  Türk milletinin tarihinde derin izler bırakan Kuvâ-yi Milliye hareketi, vatanseverlik ve kahramanlıkla örülü büyük bir destandır. İşgalci güçlere karşı verilen mücadelede ortaya çıkan bu...

  Dede Korkut Destanları

  Dede Korkut Destanları, Türk edebiyatının önemli bir parçasıdır. Bu destanlar, Türk kültürünün derin köklerine sahip olan kahramanlık, aşk, doğa ve adalet gibi temaları işler....

  Find us on

  Latest articles