News

Salı
Mart, 5
More

  Destanlar

  Bilgi edinmenin ve inançlarımızı desteklemenin temel bir unsuru olan epistemik gerekçelendirme, düşüncelerimizi ve iddialarımızı haklı çıkarmak için kullandığımız süreçleri anlatır. Epistemolojinin ilgi alanına giren bu konu, bilgi sahibi olma sürecindeki akılcı ve mantıksal mekanizmaları inceler.Epistemik gerekçelendirme, bireylerin farklı kaynaklardan gelen bilgileri analiz etme ve değerlendirme yeteneğine dayanır. Bu süreçte,...
  - Advertisement - spot_imgspot_img

  Latest articles

  Çanakkale Destanı

  Çanakkale Destanı, Türk tarihinde eşsiz bir yer tutan bir zaferdir. I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı'nda gerçekleşen bu olay, Osmanlı İmparatorluğu'nun istiklal mücadelesi ve...

  Kuvâ-yi Milliye Destanı

  Türk milletinin tarihinde derin izler bırakan Kuvâ-yi Milliye hareketi, vatanseverlik ve kahramanlıkla örülü büyük bir destandır. İşgalci güçlere karşı verilen mücadelede ortaya çıkan bu...

  Dede Korkut Destanları

  Dede Korkut Destanları, Türk edebiyatının önemli bir parçasıdır. Bu destanlar, Türk kültürünün derin köklerine sahip olan kahramanlık, aşk, doğa ve adalet gibi temaları işler....

  Köroğlu Destanı

  Anadolu'nun zengin kültürel mirasının parçalarından biri olan Köroğlu Destanı, Türk halkının kolektif hafızasında derin izler bırakan bir destan olarak öne çıkıyor. Bu destan, efsanevi...

  Saltuknâme ve Saltuk Baba

  Saltuknâme, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biridir. Bu epik şiir, Saltuk Baba'nın hayatını anlatır ve Oğuz Kağan Destanı'ndan etkilenmiştir. Saltuknâme, 11. yüzyılda yaşamış olan ünlü...

  Battal Gazi Destanı

  Türk mitolojisinin en önemli destanlarından biri olan Battal Gazi Destanı, yüzyıllardır Türk halkının hayal dünyasını süslemiştir. Bu destan, kahramanlık, cesaret ve sadakat gibi değerleri...

  Satuk Buğra Han destanı

  Orta Asya'nın tarihi derinliklerinde, kahramanlık dolu bir destan yatar: Satuk Buğra Han Destanı. Bu destan, Türk mitolojisinin önemli figürlerinden biri olan Satuk Buğra Han'ın...

  Türeyiş Destanı ve Dinlerdeki Benzerlikler

  İnsanlık tarihinde, kökenlerimize dair pek çok anlatı ve destan bulunur. Bu destanlar arasında özellikle "Türeyiş Destanı" büyük bir öneme sahiptir. Türeyiş Destanı, insan varlığının...

  Atilla Destanı ve Hun İmparatorluğu

  Atilla Destanı, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bir destandır. Bu destan, Hun İmparatoru Atilla'nın hayatını ve savaşlarındaki büyük başarılarını anlatır. Atilla Destanı,...

  Oğuz Kağan Destanı

  Tarihin derinliklerinde, Türk kültürünün zenginliği ve köklü geçmişi arasında gizlenen bir destan vardır: Oğuz Kağan Destanı. Bu destan, Türk milletinin atası kabul edilen Oğuz...

  Genç Osman Destanı ve 4. Murat

  Genç Osman DestanıGenç Osman Destanı, 17. yüzyılda Kayıkçı Kul Mustafa tarafından yazılmış ve Türk halk edebiyatının önemli bir destanıdır.Hikaye ve Edebiyat Açısından ÖnemYapıt, savaş...

  Şu Destanı ve Konusu

  Ana Bulgular: Şu Destanı, MÖ 330-MÖ 327 yıllarındaki olaylarla ilişkilendirilen eski bir Türk destanıdır.Şu destanıŞu destanı M.Ö. 330-327 yıllarındaki olaylarla alakalıdır. Bu tarihte Makedonyalı...

  Find us on

  Latest articles