Giorgione’nin üç Filozof isimli Tablosu

Tablo: Üç Filozof
Tarih: 1508 -1509

Venedikli tüccar Taddeo Contarini’nin isteği üzerine İtalyan sanatçı Giorgione (1477–1510) tarafından yapılan ve günümüzde Viyana Sanat Tarihi Müzesi’nde sergilenen “Üç Filozof” isimli tablo. İsmi sonradan Venedikli bir asilzade olan Marcantonio Michiel tarafından verilen tablonun tam olarak neyi ifade ettiğini bilinmemektedir. Sonradan ortaya atılan bazı fikirler ise şöyle:

 
1. Fikir: Soldaki kişi Hümanizm’i ya da Rönesans’ı, ortadaki kişi İslam Dünyası’nın bilgeliğini; Müslümanlar’ın Antik Yunan ve Roma Medeniyetleri’nin bilgisine sahip olmasını, sağdaki kişi ise Antik Yunan felsefesini ve bilgisini temsil ediyor.
 
2. Fikir: Soldaki kişi Hristiyanlığı, ortadaki kişi İslam’ı, sağdaki kişi ise Museviliği temsil ediyor.
 
3. Fikir: Soldaki kişi İtalyan Rönesansı’nı, ortadaki kişi İbn-i Sina’yı / İbn Rüşd’ü, sağdaki kişi ise Platon’u / Aristoteles’i temsil ediyor.

 


Yararlanılan Kaynaklar:

1. Khan Academy
2. The Three Philosophers
3.Web Gallery of Art