Kategori: Türk Kültürü

Çağcıl Türk Dilleri – Dünya Türklerinin Dilleri

1-Türkiye Türkçesi: Türkiye’de kullanılan Türkçe 2-Gagavuzca: Çoğunluğu Moldovya Cumhuriyeti’nin güney kesiminde oturan Gagavuz Türkleri’nin dili. Güneybatı Türkçesi denilen Oğuz dillerinin farklılaşmış bir biçimidir. 3-Balkan Türkçesi: Hun-Avar-Kuman kalıntıları ile Anadolu’dan bu bölgeye göç eden Oğuz boylarının konuştuğu Türkçe… Kuzeydoğu Bulgaristan’daki Gacallar ve Edirne dolaylarındaki Surguçlar da farklı dil özelliği göstermektedirler. 4-Azerice: Bugün Azerbaycan’da ve Kuzey İran’da bulunan Azerilerin dili. Azeri yazarlar; Anadolu Türkçesine yakın özellikler taşıyan Azerice ile Türk dilinine seçkin eserler kazandırmışlardır. 5- Horasanca: İran ve Türkmenistan hattında en az 1 milyon dolayındaki Türk’ün kullandığı dildir. 6-Türkmence: Bugünkü Türkmenistan merkezli Türklerin dilidir. Doğu-Batı türkçesi arasında orta yerde bulunur. 7-Salarca: Kukunor ... Read more

Türklerin zayıf yönleri̇

Türk toplumu, yöneticiye bağlı bir özellik göstermiştir. Türk devlet yöneticileri, egemen olma güdüsünü yitirdiklerinde komşu imparatorluklarla işbirliğine gitmişlerdir. Böylece, toplum da yöneticiler gibi kurtuluşu dışarıda aramaya başlamış, devlet parçalanma sürecine girmiştir.   Egemen olma güdüsünün yok oluş nedeni bellidir: Yöneticilerin toplum ihtiyacını karşılayacak çözüm yollarını yitirmesi… Topluma verecek bir şeyi kalmayan üst tabaka; dışarıyı taklit etmeye, dışarıyı örnek göstermeye başlar. Halk da yöneticisini takip eder. Çin etkisine nasıl girildi? Bu duruma düşen yarı yerleşik yöneticiler, özellikle Çin etkisine girmişlerdir. Güçlü Çin’den yardım alma, onun desteği ile ayakta durma çabası, yerleşik seçkinlerin, lüks tutkusu ile de desteklenmiştir. Böylece, beyi yabancı devletin ... Read more

Türkmenlerin Alevileşmesi, Osmanli’nın Sünnileşmesi nasıl oldu?

Timur’la Yıldırım Bayezid’in karşı karşıya geldiği Ankara Savaşı (1402), Osmanlı’nın Anadolu’dan çok Balkanlar’da tutunduğunu gösterir. Çünkü, bu savaş sürecinde ve sırasında Menteşoğulları, Germiyanoğulları, Saruhanoğulları gibi Anadolu beyleri Osmanlı’nın değil, Timur’un yanında yer almıştır. Osmanlı örgütlenmesi içindeki mevkileri yerine eski, fetih öncesi beyliklerini ihya etmek istemişlerdir. Anadolu Beyleri Osmanlı’yı terk ediyor Yıldırım sonrası şehzade kavgaları döneminde Bizans, Balkan despotları ve Anadolu beyleri, kardeşler arasında zaman içinde taraf değiştirerek siyasal mücadeleye katılmışlardır. Sonunda Osmanlı birliğinin tekrar kurulması, Osmanlı’nın en azından Balkan ittifakları desteğiyle, bir düzenin mayasını tutturduğunu göstermektedir. Unutulmamalıdır ki, Ankara Savaşı sırasında Sırplar taraf değiştirmemiş, Yıldırım’ın yanından ayrılmamışlardı. Anadolu beylerinin Osmanlı’yı ... Read more

Geçmişte büyüye karşı Adlar – Soyadlar geleneği

Dede Korkut’un Boğaç Han hikayesini okuduktan sonra, Eski Türklerde çocuklara adlarının bir beceri gösterdikten sonra konulduğunu öğrenmiştik. Bir insanın veya eşyanın adı onun özüne ilişkin bir nitelik olarak görüldüğünden, konulacak ad ile o adı taşıyacak kişinin uyum göstermesi gerekir. Dede Korkut destanı, öyküsü, hikayeleri Karaktere göre verilen adlar Erkek çocuklara büyükbabanın adının konulması Anadolu’da oldukça yaygın bir gelenektir. Bazen konulan isimde yanlış yapıldığında çocuğun hastalandığına, o adı taşıyamadığına ve ağır gelen bu ad değiştirilmedikçe iyileşemediğine inanılır. Ad, kişinin niteliğine ait bir bilgi içerdiğinden, olası düşmanlarca bilinmesi sakıncalı durumlar yaratabilir. Çünkü birine büyü yapabilmenin temel şartlarından biri, onun adını bilmektir. Hamaset edebiyatında veya bazı filmlerde ... Read more