Kategori: Osmanlı Tarihi

Ortadoğu Haritasi ne Zaman çizildi? Sykes Picot nedir?

Mark Sykes – François Georges-Picot “Sykes-Picot Sözleşmesi”, Rusya’nın, hemen Çanakkale harekatı arefesinde İstanbul ve Boğazlar bölgesini istemesiyle yapılmaya başlayan Osmanlı topraklarını paylaşma planlarında bir aşamadır. Bundan da anlaşılacağı gibi, sanılanın tersine, Büyük Britanya ile Fransa arasında yapılmış bir sözleşme değil. Büyük Britanya, Fransa ve Rusya arasında yapılmış bir sözleşmedir. Birçok antlaşmada olduğu gibi, tarafların altını imzaladığı bir metin değil, adı geçen üç devletin bakanları ve büyükelçileri arasında gidip gelen bir yazışmalar bütünüdür. İki kişinin adını taşımasının nedeni ise, bu iki kişinin sözleşmenin temelini oluşturan ilkeleri ilk saptayanlar olmalarıdır.. Sykes-Picot’u kapsayan bölge Sözleşmenin ne olup olmadığının çözümlenmesinden önce hatırlatılması gereken en ... Read more

759 ) ÜLKEMİZİN İLK TÜRK FOTOĞRAF SANATÇISI..

     Bahaettin Bediz 19 Haziran 1875 tarihinde İstanbul’un Unkapanı semtinde doğmuş, ilköğrenime memleketi Hanya’da başlamıştı.Devlet memuru olan babası İstanbul’a tayin olunca, 1883 yılında ilkokulu orada bitirmişti. Galatasaray Sultanisinin beşinci sınıfında okurken babası ölünce, 1895′de tekrar Girit’e dönmüştü.. Babası İbrahim Rahmi (Giridi) Efendi Arapça, Farsça, Yunanca bilen, muhasebe eğitimi almış, okumayı yazmayı çok seven bir memurdu. “İdarecilerin Siyasette İlerleme Yolu” isimli eseri Sultan Abdülhamid yönetimince yasaklanmıştı. Onun yetiştirdiği Bahaettin de Jön Türk fikirleri öne çıkan, idealist ve eğitimli bir kişi idi.. Zaten bu yüzden, babası vefat ettiğinde, İstanbul’dan uzaklaşmak istemişti..   Girit’te “yerel Jön Türklük” diye tanımlanabilecek bir akım ortaya ... Read more

Palmira’nın Osmanlı Dönemindeki Fotoğrafları

Antik Palmira kenti Mayıs 2015’te IŞİD’in eline geçmiş ve bütün dünya bir antik kentin yok oluşunu izlemek zorunda kalmıştı. Sonrasında ise bu eşi benzeri olmayan antik kent tekrar IŞİD’in elinden kurtarılmıştı. Kentin Osmanlı dönemindeki fotoğraflarını ve açıklamalarını Ahmed Cemal Paşa‘nın emriyle hazırlanan Suriye ve Filistin ve Garbî Arabistan Abidat-ı Attikası adlı eserden aldık. Palmira’nın kitapta yer alan bütün fotoğraflarını almakla beraber  Kitap 1918’de Berlin’de basılmış. Açıklamalar aynı zamanda Almanca verilmiş. A. Onur Çalışır Çeviri Metin Levha 55 – Tedmür (Palmira). Yukarıda: İki tarafı sütunlu yolları havi olan şehrin bir kısmının manzara-i umumiyesi. En iç tarafta ve solda şems ilahının mabedi, ... Read more