Kategori: Önemli Şahsiyetler

İlk Yerli Parfümör – Ahmet Faruki Osmanlı Kolonyası

19. yüzyılın ilk yarısında Batı ülkeleri ile imzalanan ticaret antlaşmaları sonucunda Osmanlı topraklarında çeşitlenerek artan ithal malların varlığı, Tanzimat döneminde yoğun toplumsal değişiklikler yaşayan Osmanlı toplumunda yeni bir beğeni dalgası yaratmış ve yeni bir tüketici kimliğinin, yeni alışkanlıkların biçimlenmesine yol açmıştı. Gündelik yaşamın birçok parçası alaturka ve alafranga diye ikiye bölünmüştü. Osmanlı tüketicisi, yeni parfümlerle bu yıllardan başlayarak tanışmıştı. Alkollü Avrupa Parfümleri Osmanlıda yaygınlaşıyor Aynı dönemde Avrupa’da kimya alanındaki yenilikler parfümeri sektöründe büyük atılımlara yol açmış, hızla büyüyen parfümeri sanayisinin, Osmanlı pazarında yer edinmesi güç olmamıştır. Kokulu yağlardan terkip edilmiş geleneksel kokular kullananların alkollü ıtriyatla (kokular), pudralarla, allıklarla, kremlerle, diş ... Read more

İlk Kurşun ilk Şehit – Osman Nevres Hasan Tahsin Bey

İLK KURŞUN ilk Şehit Sokaklarda üçer beşer kişilik topluluklar olarak dolaşan gençler, tellakların bağırışlarını andırırcasına, evlerin pencerelerine bakarak şöyle bağırıyorlardı: “Vatanını seven Yahudi mezarlığına, maşatlığa gelsin!..” Şimdiki Bahri Baba Parkı, o zaman Yahudi mezarlığıydı. Üzerindeki tabelada “Hukuku Beşer (İnsan Hakları) Gazetesi” yazılı bir kapıdan soluk soluğa uzun boylu, otuz yaşlarında bir adam fırladı; hemen önünden geçen dağınık saçlı ve heyecanlı bir gencin kolundan yakaladı ve ona bir kucak dolusu gazete verdi: “Al şunları, önüne gelene ver!” dedi. Sultani (ortaokul) öğrencisi olduğu anlaşılan genç, gazeteleri yüklenip uzaklaştı. Genç adam, giden delikanlının arkasından dalgın ve düşünceli baktı. Denizden ıslanarak gelen tatlı bir ... Read more

Ömer Hayyam ve Rubailer

Ömer Hayyam’ın asıl adı Ebul Feth Ömer bin İbrahim. İran’ın Nişapur kentinde doğmuş. Hayyam adının anlamı: Çadırcı. Bu adı, atalarının çadırcı olmasından ötürü aldığı söylenir. Çocukluk ve gençliğiyle ilgili fazla bilgi yok. Selçuklu hükümdarı Melik Şah’tan çok yakınlık gördüğü, ünlü Selçuklu veziri Nizamülmülk ve Alamut Kalesinden yolladığı suikastçıları ile Selçukluların başına dert olan Hasan Sabbah ile okul arkadaşı olduğu biliniyor. Edebi alanda tanınmasını sağlayan, Rubaiyat’tır (Dörtlükler). Bu türün İran ve Doğu edebiyatında kurucusu kabul edilir. Ömer Hayyam Zamanından çok ileride bir bilim adamı “Her sabah yeni bir gün doğarken, Bir gün de eksilir ömürden; Her şafak bir hırsız gibidir Elinde ... Read more

Vincent Van Gogh intihar mı etti, öldürüldü mü?

Daha çok Van Gogh olarak anılsa da, o, eserlerinde “Vincent” ön adını kullanırdı. Dostlarının da kendisine bu şekilde seslenmesini isterdi. Bir türlü aşamadığı çocukluk trajedisini sürekli olarak hatırlamak için mi? Bu trajedinin verdiği acıyı en yoğun biçimde yaşamak için mi? Van Gogh’un doğumundan bir yıl önce, annesi ölü bir doğum yapmış ve eğer yaşasaydı ona verecekleri adı, bir yıl sonra doğan Van Gogh’a vermişlerdi: Vincent! Psikolojik travma Ölü doğan bir kardeşin yalnızca adını değil, oluşmamışkimliğini, yaşanmamış hayatını, aileye verdiği acıyı ve umutsuzluğu da üstlenmişçesine, bu olayı bir psikolojik travma olarak yaşadı. Öyle ki, ölü doğan kardeşinin adıyla birlikte sorumluluğunu da ... Read more