Kategori: Avrupa Tarihi

Giorgione’nin üç Filozof isimli Tablosu

Tablo: Üç FilozofTarih: 1508 -1509 Venedikli tüccar Taddeo Contarini’nin isteği üzerine İtalyan sanatçı Giorgione (1477–1510) tarafından yapılan ve günümüzde Viyana Sanat Tarihi Müzesi’nde sergilenen “Üç Filozof” isimli tablo. İsmi sonradan Venedikli bir asilzade olan Marcantonio Michiel tarafından verilen tablonun tam olarak neyi ifade ettiğini bilinmemektedir. Sonradan ortaya atılan bazı fikirler ise şöyle:   1. Fikir: Soldaki kişi Hümanizm’i ya da Rönesans’ı, ortadaki kişi İslam Dünyası’nın bilgeliğini; Müslümanlar’ın Antik Yunan ve Roma Medeniyetleri’nin bilgisine sahip olmasını, sağdaki kişi ise Antik Yunan felsefesini ve bilgisini temsil ediyor.   2. Fikir: Soldaki kişi Hristiyanlığı, ortadaki kişi İslam’ı, sağdaki kişi ise Museviliği temsil ediyor. ... Read more

Üzerinde “La ilahe illallah” yazan, ingilizler’in ilk altın Parası

Günümüzde durum hiç iç açıcı olmasa da Ortadoğu bir zamanlar Altın Çağ’ı yaşıyordu. Bu yüzden 9. ve 13. yüzyıllar arası (kimilerine göre 8. ve 16. yüzyıllar arası) İslam’ın Altın Çağı olarak adlandırılmıştır. Müslümanlar’ın her alanda zirveyi ve üstünlüğü yaşadığı bu dönemde elbette ekonomik üstünlük de Ortadoğu’daydı. Marsilya, Montpellier, Narbonne ve Barselona gibi Avrupa’nın önemli limanlarında ekonomiyi tekrardan canlandıran olgu Müslümanlar’ın yaptığı ticaret olmuştur. Bunun yanında Dinar da yüzyıllar boyunca Avrupalılar’ın kullandığı başlıca para olarak kalmıştır. İşte İngilizler’in ilk altın parasını bastırması da bu döneme denk gelmektedir. İngilizlerin ilk altın parası darp ediliyor Mersiyalı Offa, kuzeni olan Kral Aethelbald’ın suikaste uğramasından ... Read more

Bosna Dramı Osmanlı geçmişi ve Sırplar

Osmanlı fetihleri bir bölgeden öbür bölgeye geçtiği zaman, yani fetih yapıp da normal Osmanlı yönetimi oraya yerleştiği zaman uç beylerinin örgütü ondan sonraki yeni bir aşamaya naklediliyordu. Uç Beylikler Fetihler ilerledikçe sağ kolda Balkan sıradağlarından Tuna’ya, sol kolda Trakya’dan Makedonya’ya ve sonra Arnavutluk ile Bosna’ya, orta kolda ise Filibe’den Sofya ve Niş’e kaydırılmıştı. Örneğin Evrenos Gazi’nin merkezi Ferecik’di ve Meriç nehrinin ağzındaydı. Evrenos sonra Gümülcine’yi fethetti ve orayı merkez yaptı. Daha sonra Serez fethedilince yeni uç merkezi bu defa Serez oldu. Kısacası uçlar, daima Osmanlı fetihlerine paralel olarak ileriye doğru giderek yeni merkezlere geçmekteydi. Uç Beylik olan Bosna Bosna eskiden ... Read more

Hitler’in Müslüman ordusu ve imami

Hitler’in Müslüman askerleri A.B.D. Milli Arşivleri tarafından hazırlanan ve adı “Hitler’in Gölgesi” olan bir rapora göre; Naziler Orta Doğu’yu ele geçirip orada yaşayan yaklaşık 250.000 Musevi’yi öldürdükten sonra Kudüs Müftüsü’nü Arapların lideri yapmayı taahhüt etmişlerdir. 1940’larda bir Alman subayının aylık maaşının 25.000 Reichsmark olduğu zamanlarda Müftü Husseyni’ye 50.000 mark maaş bağlanıp, ayrıca özel masrafları için de 80.000 mark vermişlerdir. Müftünün faaliyetleri arasında 1943’de Alman müttefiği olan Hırvatistan’da SS Boşnak-Müslüman 13. Dağcı Birliği’ni kurmak da vardır. Hitlerin İmamı Müftü Hüseyni Osmanlıya ihanet eden İmam Muhammed Emin Husseyni (1895-1974), Kahire’de El-Ahzar Üniversitesi’nde bir yıllık eğitimin ardından İstanbul’da öğrenimini sürdürürken I. Dünya Savaşı ... Read more

Avrupa’da Papaların zulmü ve Osmanlıyı bekleyen halk

Fransa Krallığının başkenti ve 300.000’e yaklaşan nüfusuyla Hristiyanlık dünyasının en büyük şehri olmakla övünen Paris’te, 1396 yılının soğuk bir Ocak ayında, hummalı bir hareketlilik göze çarpıyordu. Çünkü bütün Avrupa, büyük bir Haçlı seferine hazırlanıyordu. Fransa, bu kutsal dava için en büyük özveriyi göze alan Hristiyan ülkelerden biriydi. Kral 6.Charles ve ona tabi olan küçük Fransız hükümdarları, birkaç yıllık bütçeleri tutarındaki meblağları bu sefer için ayırmışlardı. Diğer Avrupa ülkelerinde de büyük faaliyet vardı. Almanya İmparatorluğu, Töton Şövalyeleri, Norveç Krallığı, İskoçya Krallığı, İngiltere Krallığı, Polonya Krallığı, Venedik ve Ceneviz Cumhuriyetleri, Kıbrıs Krallığı, Kastilya Krallığı, Aragon Krallığı, Rodos Şövalyeleri, Macaristan Krallığı ve tabi ... Read more

Vincent Van Gogh intihar mı etti, öldürüldü mü?

Daha çok Van Gogh olarak anılsa da, o, eserlerinde “Vincent” ön adını kullanırdı. Dostlarının da kendisine bu şekilde seslenmesini isterdi. Bir türlü aşamadığı çocukluk trajedisini sürekli olarak hatırlamak için mi? Bu trajedinin verdiği acıyı en yoğun biçimde yaşamak için mi? Van Gogh’un doğumundan bir yıl önce, annesi ölü bir doğum yapmış ve eğer yaşasaydı ona verecekleri adı, bir yıl sonra doğan Van Gogh’a vermişlerdi: Vincent! Psikolojik travma Ölü doğan bir kardeşin yalnızca adını değil, oluşmamışkimliğini, yaşanmamış hayatını, aileye verdiği acıyı ve umutsuzluğu da üstlenmişçesine, bu olayı bir psikolojik travma olarak yaşadı. Öyle ki, ölü doğan kardeşinin adıyla birlikte sorumluluğunu da ... Read more

Alman Kaiser 2. Wilhelm’i kovalayan Osmanli süvarileri

Son Osmanlı Sadrazamı, aynı zamanda on yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin Berlin Büyükelçisi görevini ifa eden, Ahmed Tevfik Paşa’nın oğulları İsmail Hakkı ve Ali Nuri, 1909 yılında, askeri eğitim almak için Almanya’nın Berlin şehrine gelirler. Burada, Kayzer ile karşılaşmalarında, kendilerini ona yeni subaylar olarak tanıtacaklardır. Öncesinde Albay Graf von Roedern, isimlerini “Tevfik I İsmail” ve “Tevfik II Ali” olarak düzenleyip, personel listelerine de bu şekilde işletmiştir.  Devamını İsmail Hakkı Okday (Sultan Vahideddin Han’ın damadı), “Yanya’dan Ankara’ya” adlı kitabında şöyle anlatıyor:   “Bir albay ve bir generalin kararları ile kendi isimlerimiz keyfi şekilde değiştirildi. Artık İkinci Hassa Dragon Alayı’na alınmıştık. Ancak birlik terzisi ... Read more

İkinci Dünya Savaşı: Reich

Almanlar, iki dünya savaşında da tüm dünyaya tek başına kafa tutan bir ulus. Dolayısıyla dünya savaşları tarihini daha iyi yorumlamak amacıyla bu milletin tarihine biraz göz attığımızda Avrupa ve dünya siyasetinde söz sahibi oldukları üç büyük monarşinin varlığından haberdar oluruz; Birinci Reich, İkinci Reich ve Üçüncü Reich. Bu sebeple İkinci Dünya Savaşı’yla alakalı yazılarımıza başlamadan önce Birinci ve İkinci Reich’ın ve bu iki devletin tarihleriyle ilgisi olan diğer Alman devletleri ve birlikleri olan Avusturya İmparatorluğu’nun, Prusya Krallığı’nın, kurulan konfederasyonların ve Weimar Cumhuriyeti’nin tarihine dair kısa bir özet geçme gereksinimi hissettik. Birinci Reich, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu ya da başka bir deyişle ... Read more