News

Perşembe
Şubat, 29
More

  Blog

  - Advertisement - spot_imgspot_img

  Latest articles

  Árpád Hanedanlığı

  Árpád Hanedanlığı, Orta Çağ Avrupa tarihinde önemli bir rol oynamış olan bir Macar kraliyet hanedanlığıdır. Bu hanedanlık, 9. yüzyılın sonlarında kurulmuş ve 1301 yılına...

  Mitolojilerde Adı Geçen Tanrı ve Tanrıçalar

  Aşk ve Cinsellik Tanrı ve Tanrıçaları Arap Aşk Tanrısı: Al-LatCanaanite Aşk Tanrıçası: AnathEndonezya Moroko Cinsel aktiviteler tanrıçası: AishaEtrüsk Aşk Tanrıçası: AlbınaEtrüsk Aşk Tanrıçası: Alpanİran Aşk Tanrıçası: Anahitaİrlanda Aşk Tanrısı: Angus Ogİrlanda Aşk...

  Çanakkale Destanı

  Çanakkale Destanı, Türk tarihinde eşsiz bir yer tutan bir zaferdir. I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı'nda gerçekleşen bu olay, Osmanlı İmparatorluğu'nun istiklal mücadelesi ve...

  Kuvâ-yi Milliye Destanı

  Türk milletinin tarihinde derin izler bırakan Kuvâ-yi Milliye hareketi, vatanseverlik ve kahramanlıkla örülü büyük bir destandır. İşgalci güçlere karşı verilen mücadelede ortaya çıkan bu...

  Dede Korkut Kimdir

  Dede Korkut, Orta Asya'da yaşayan Oğuz Türkleri'nin destanlarında yer alan bir kahramandır. Bu destanlar, sözlü geleneklerle nesilden nesile aktarılmış ve sonradan yazıya geçirilmiştir. Dede...

  Dede Korkut Destanları

  Dede Korkut Destanları, Türk edebiyatının önemli bir parçasıdır. Bu destanlar, Türk kültürünün derin köklerine sahip olan kahramanlık, aşk, doğa ve adalet gibi temaları işler....

  Köroğlu Destanı

  Anadolu'nun zengin kültürel mirasının parçalarından biri olan Köroğlu Destanı, Türk halkının kolektif hafızasında derin izler bırakan bir destan olarak öne çıkıyor. Bu destan, efsanevi...

  Saltuknâme ve Saltuk Baba

  Saltuknâme, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biridir. Bu epik şiir, Saltuk Baba'nın hayatını anlatır ve Oğuz Kağan Destanı'ndan etkilenmiştir. Saltuknâme, 11. yüzyılda yaşamış olan ünlü...

  Türeyiş Destanı ve Dinlerdeki Benzerlikler

  İnsanlık tarihinde, kökenlerimize dair pek çok anlatı ve destan bulunur. Bu destanlar arasında özellikle "Türeyiş Destanı" büyük bir öneme sahiptir. Türeyiş Destanı, insan varlığının...

  Atilla Destanı ve Hun İmparatorluğu

  Atilla Destanı, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bir destandır. Bu destan, Hun İmparatoru Atilla'nın hayatını ve savaşlarındaki büyük başarılarını anlatır. Atilla Destanı,...

  Roma’nın Kuruluşu Efsanesi – Aeneas Miti ve Remus ile Romulus Kardeşlerin Hikayesi

  Roma'nın kökenleri, antik çağlardaki efsanelerle süslüdür. Bu destanlardan en bilineni, Romulus ve Remus'un hikayesidir. Ancak, bu öyküye geçmeden önce, Roma'nın kurucusu olarak kabul edilen...

  Orta Çağ Dünyasına Dehşet Saçan En Acımasız 10 Viking Lideri

  Vikingler, tarihin en korkulan ve en acımasız savaşçıları olarak bilinirler. Bu denizci halk, Orta Çağ boyunca Avrupa'nın büyük bir bölümünde dehşet saçtı. Viking liderleri,...

  Find us on

  Latest articles