News

Perşembe
Şubat, 29
More

  Bilim

  - Advertisement - spot_imgspot_img

  Latest articles

  Bortle Ölçeği

  Gözlerimizi gece gökyüzüne diktiğimizde, ışıklarla dolu bir manzara bizi karşılar. Ancak, şehirlerin büyümesi ve aydınlatma teknolojilerinin gelişmesiyle beraber, bu ışıklar gökyüzünün doğal karanlığını bozmaya...

  Gen ailesi nedir

  Genler, yaşamın temel yapı taşlarıdır. Her canlı organizma, genetik materyali olan DNA'ya sahiptir ve bu DNA'nın bir bölümüne gen denir. Genler, bir organizmanın fiziksel...

  Gen terapisi nedir

  Gen terapisi, son yıllarda tıp alanında büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir. Bu inovatif tedavi yöntemi, genlerdeki kusurları düzelterek veya sağlıklı genleri hedefli bölgelere...

  Gen yazılımı nedir

  Gen yazılımı, genetik algoritma ve yapay zeka tekniklerini bir araya getiren yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu yazılım türü, doğal seçilim ve genetik çaprazlama gibi biyolojik...

  Haldane Hipotezi Nedir

  Biyolojideki evrim teorisi, canlıların nasıl değiştiğini ve çeşitlendiğini açıklamak için temel bir kavramdır. Bu teori, doğal seçilimin ve genetik varyasyonun önemini vurgulayarak, türlerin zaman...

  Hamilton kuralı

  Hamilton kuralı, matematiksel analizdeki önemli bir araçtır. Bu kural, çok değişkenli fonksiyonların türevlerini hesaplamak için kullanılır ve özellikle vektör değerli fonksiyonlar üzerinde etkilidir.Hamilton kuralı,...

  Hamiltonın Fedakarlık Teorisi

  Ekonomi ve sosyal bilimler alanında, fedakarlık teorisi olarak da bilinen Hamilton'un ilişkisel seçilimi, bireylerin kendi çıkarlarından vazgeçerek başkalarının yararına davranabileceğini öne sürer. Bu teori,...

  Hardy Weinberg kuralı

  Hardy Weinberg kuralı, gen frekanslarının nesiller boyunca değişmediği bir popülasyon genetik modelidir. Bu kural, evrimsel süreçlerin olmadığı idealize edilmiş bir durumu temsil eder. Bir...

  Histon kodu hipotezi nedir

  Histon kodu hipotezi, genetik biliminin önemli bir teorisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hipotez, histon proteinlerinin DNA üzerindeki düzenlenmesinin gen ekspresyonunu etkileyerek fenotipik çeşitlilik oluşturduğunu...

  Kaynak Unutkanlığı Nedir

  Her gün milyonlarca bilgi bombardımanına maruz kalan modern dünyada, kaynak unutkanlığı adını verdiğimiz bir sorun ortaya çıkmaktadır. Kaynak unutkanlığı, insanların bilgileri nereden aldıklarını hatırlayamama...

  Kitlesel yokoluş nedir

  Kitlesel yokoluş, dünya üzerindeki canlı türlerinin büyük bir çoğunluğunun aynı anda veya kısa bir süre içinde neslinin tükenmesine yol açan olaylara verilen isimdir. Bu...

  Krebs döngüsü nedir

  Hücrelerimizin enerji üretimi, karmaşık bir dizi metabolik reaksiyon tarafından yönetilir ve bu sürecin merkezinde Krebs döngüsü bulunur. Krebs döngüsü, mitokondri içerisinde gerçekleşen bir dizi...

  Find us on

  Latest articles