Blog

Fatih Sultan Mehmed öldürüldü mü? Otopsi Raporu

“Tüm zamanların ilk laik Müslümanı” Fatih Sultan Mehmed’in,  3 Mayıs 1481 Perşembe günü ikindi namazı vaktinde, Gebze’ye yakın Hünkar Çayırı’nda öldüğüne ait haberi, İstanbul halkından önce bir Venedik casusu öğrendi ve derhal başkentteki Venedik Cumhuriyeti baliosuna bildirdi. Balio hemen tek cümlelik bir name yazdı ve bir kuryeye teslim etti. Namede şu yazıyordu: “La Grande Aquila é Morta”  (Büyük Kartal öldü!) Fatih’in ölümüne sevinen ve üzülen Hristiyanlar Kurye, birkaç at çatlatarak, haberi on altı gün içinde Venedik’e ulaştırdı. Haberi öğrenen Papa, üç gün üçü gece bütün Avrupa kiliselerinin çanlarının çalınmasını ve şükran duaları edilmesini emretti. İtalya’da toplar atıldı, şenlikler yapıldı. Ama ... Read more

Atatürk’ün Annesi Zübeyde

Zübeyde… Sarı saçlı, mavi gözlüydü. Okuma yazma biliyordu, ailesinden öğrenmişti. Rumeli şivesiyle konuşurdu. Sofuydu. Oğlunun din adamı olmasını istiyordu. Mustafa Kemal annesine hediye alırken daima seccade, başörtüsü, tespih gibi eşyaları tercih ederdi. Şam’dayken mesela, ilk maaşıyla, etrafı sim sırmayla işlenmiş başörtüsü göndermişti. Zübeyde Dul kalıyor Eşi Ali Rıza öldüğünde 30 yaşındaydı. Kucağında üç çocuk vardı. Sadece iki mecidiye dul maaşı bağlanmıştı. Üç kuruş kiradan başka geliri yoktu. Ağabeylerine yük olmak istemedi… Evlenmekten başka hal çaresi bulamadı. Ragıp Abbas’la evlendi. Gümrükler başmüdürüydü, hali vakti yerindeydi. Evi barkı vardı ama, Zübeyde istemedi. Ragıp Abbas Pembe Ev’e taşındı. Bir kadının yaşayabileceği en ağır ... Read more

Atatürk’ün Çocukluğu

Selanik’te dünyaya geldi. Pembe boyalı ev… İkinci kattaki ocaklı odada doğdu. Zübeyde sadece mevsimi hatırlıyordu. “Erbain soğukları devam ederken doğurdum” diyordu. Aklında kaldığına göre “23 Kanunuevvel”di. Erbain kelimesi, Arapça “kırk” anlamına geliyordu. 21 Aralık’la 31 Ocak arasını kapsıyordu. Kırk günlük karakışı tarif etmek için kullanılırdı. 23 Kanunuevvel, bugünkü takvimle 4 Ocak’tı. 4 Ocak 1881, salı’ydı. İlk nüfus cüzdanında doğum yılı 1296 yazıyordu. Rumi takvimdi. 13 Mart 1880’le 12 Mart 1881 arasını kapsıyordu. Soyadı kanununa kadar 1880 deniyordu. Soyadı kanunuyla yeni nüfus cüzdanı çıkarıldı. Anne ve Babası 1881 diye düzeltildi. Adını babası koydu. Mustafa… Büyük dedesinin adıydı. Türk gelenekleri gereğiydi. Ali ... Read more

Yeniçerilik Sistemi -Devşirmler ve isyanları – arşivlerin yakılması

Yeniçeri sistemi I. Murad zamanında Acemi Ocağı’nın pratik bir ekol olarak kurulmasıyla başlar. Acemi Oğlanların eğitildiği ilk Acemi Ocağı 1362 veya 1363 tarihlerinde Gelibolu’da açılmıştı. Yeniçeri Ocağı’nın ilk açılışı da aynı tarihe rastlar. Fatih Döneminde Devşirme Sistemi Devşirme, özellikle II. Mehmed (Fatih) tarafından çok benimsenen bir metot olmuştu. Bir İtalyan şöyle yazmıştı: “Sanki yeni bir halk yaratmak ister gibi, bu yöntemde dikkat çekici bir sebat sergiliyor… Eğer sultan farklı ırklara bir arada görev verirse bütün ırklar birbirlerini geçmeye çalışırlar… Eğer ordu tek ırktan oluşuyorsa tehlike baş gösterir;  şevk kaybolur ve lakaytlık eğilimi görülür…” Devşirmenin asıl nedeni Türklere duyulan güvensizlikti. 1453 ... Read more

Halife Memun’un Aristoteles Rüyası ve üç cevap

Yaşadıkları dönem arasında 13 yüzyıl olsa da anlatılanlara göre İslam Rönesansı’nın zirvede olduğu, Yunan eserlerinin Arapça’ya çevrildiği ve Yunan ile İslam Felsefesi’nin iç içe olduğu 9. yüzyılda halifelik yapan Memun’un, rüyasında Yunan filozofu Aristoteles ile sohbet ettiği söylenir. Halife Memun’un rüyası İbn Nedim’in aktardığına göre Halife Memun bir gün rüyasında yatağında oturan yakışıklı, beyaz tenli bir adam görür. Halife adamın yanına yaklaşır ve “Kimsin?” diye sorar. Yatağında oturan adam da “Ben Aristo’yum” der. Halife Memun, “Bir şey sorabilir miyim?” der, “Sor” diye yanıtlar Aristo. Halife Memun sorar: M: İyi (hüsun) nedir? A: İyi, aklın kabul ettiğidir. M: İkinci olarak nedir? ... Read more

Giorgione’nin üç Filozof isimli Tablosu

Tablo: Üç FilozofTarih: 1508 -1509 Venedikli tüccar Taddeo Contarini’nin isteği üzerine İtalyan sanatçı Giorgione (1477–1510) tarafından yapılan ve günümüzde Viyana Sanat Tarihi Müzesi’nde sergilenen “Üç Filozof” isimli tablo. İsmi sonradan Venedikli bir asilzade olan Marcantonio Michiel tarafından verilen tablonun tam olarak neyi ifade ettiğini bilinmemektedir. Sonradan ortaya atılan bazı fikirler ise şöyle:   1. Fikir: Soldaki kişi Hümanizm’i ya da Rönesans’ı, ortadaki kişi İslam Dünyası’nın bilgeliğini; Müslümanlar’ın Antik Yunan ve Roma Medeniyetleri’nin bilgisine sahip olmasını, sağdaki kişi ise Antik Yunan felsefesini ve bilgisini temsil ediyor.   2. Fikir: Soldaki kişi Hristiyanlığı, ortadaki kişi İslam’ı, sağdaki kişi ise Museviliği temsil ediyor. ... Read more

Üzerinde “La ilahe illallah” yazan, ingilizler’in ilk altın Parası

Günümüzde durum hiç iç açıcı olmasa da Ortadoğu bir zamanlar Altın Çağ’ı yaşıyordu. Bu yüzden 9. ve 13. yüzyıllar arası (kimilerine göre 8. ve 16. yüzyıllar arası) İslam’ın Altın Çağı olarak adlandırılmıştır. Müslümanlar’ın her alanda zirveyi ve üstünlüğü yaşadığı bu dönemde elbette ekonomik üstünlük de Ortadoğu’daydı. Marsilya, Montpellier, Narbonne ve Barselona gibi Avrupa’nın önemli limanlarında ekonomiyi tekrardan canlandıran olgu Müslümanlar’ın yaptığı ticaret olmuştur. Bunun yanında Dinar da yüzyıllar boyunca Avrupalılar’ın kullandığı başlıca para olarak kalmıştır. İşte İngilizler’in ilk altın parasını bastırması da bu döneme denk gelmektedir. İngilizlerin ilk altın parası darp ediliyor Mersiyalı Offa, kuzeni olan Kral Aethelbald’ın suikaste uğramasından ... Read more

Bosna Dramı Osmanlı geçmişi ve Sırplar

Osmanlı fetihleri bir bölgeden öbür bölgeye geçtiği zaman, yani fetih yapıp da normal Osmanlı yönetimi oraya yerleştiği zaman uç beylerinin örgütü ondan sonraki yeni bir aşamaya naklediliyordu. Uç Beylikler Fetihler ilerledikçe sağ kolda Balkan sıradağlarından Tuna’ya, sol kolda Trakya’dan Makedonya’ya ve sonra Arnavutluk ile Bosna’ya, orta kolda ise Filibe’den Sofya ve Niş’e kaydırılmıştı. Örneğin Evrenos Gazi’nin merkezi Ferecik’di ve Meriç nehrinin ağzındaydı. Evrenos sonra Gümülcine’yi fethetti ve orayı merkez yaptı. Daha sonra Serez fethedilince yeni uç merkezi bu defa Serez oldu. Kısacası uçlar, daima Osmanlı fetihlerine paralel olarak ileriye doğru giderek yeni merkezlere geçmekteydi. Uç Beylik olan Bosna Bosna eskiden ... Read more

Din ve Atatürk – islamda türkçe ibadet ve ezan

Yunanların tanrısı Zeus, dünyayı yönettiği tahtına çıplak ayağıyla otururmuş. Antik çağda, bir arada ibadet eden Grekler, temiz kalpli olduklarını tanrılara göstermek amacıyla tapınaklara çıplak ayakla girerlermiş. Romalılara göre de çıplak ayak kutsanmışlığın ve temiz kalpliliğin simgesiymiş ve tapınak önlerinde sandaletlerini çıkarırlarmış. Çıplak Ayakla ibadet Budizm inancında da, mabede ayakkabıyla girilemez. Bunun nedeni kutsal kitaptaki şu anlatımdır: “Buda doğar doğmaz ayağa kalktı ve çıplak ayaklarıyla uçarcasına dört yöne doğru yedi adım atarak yeryüzünü kutsadı.” Kutsal mekanlara girerken ayakkabıları çıkarmanın tarihinde daha pek çok bilgi vardır. Bu kültürün genleri incelendiğinde karşımıza Yahudi dininin Eski Ahit’i de çıkar. İşte bu kutsal kitaptan bir ... Read more

Futbolun Tarihçesi – Futbol Tarihi

Latin Amerikalıların birçoğu gibi, aslında bir futbolcu olmak istediğini bir kitabında itiraf eden Uruguay’lı Eduardo Galeano’ya göre; aslında futbol ile Tanrı arasında bir benzerlik vardır! “Birçok insanın ona inanması ve entelektüellerin ona kuşkuyla yaklaşması” Hele Can Yücel’in şu iki dizelik şiiri : “Dünya bir meşin yuvarlaktır – Allah da gol” Futbol! Milyarlarca izleyicisi ve meraklısı, turnuvalar, televizyon gelirleri, reklam gelirleri, uçuk transfer rakamları, vs. Sınırsız para trafiğiyle, başlı başına bir sektör. Hem de en çok kazandıranlardan. Dünya zenginlerinin, bilhassa kolay para kazananlarının yeni yatırım sahası.. Tarihte Futbol benzeri oyunlar Futbola benzeyen top oyunları birbirinden habersiz toplumlar tarafından dünyanın dört bir ... Read more