760 ) KİRLİ ASALET !…

  


“Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London” nedir, bilir misiniz ? Kısaltılarak ; “London City”… “The City”… Küçük bir alan kapladığı için, “The Square Mile” da denir.. Londra’da 2,90 kilometrekarelik alanı kaplayan, dünyanın en eski ve halen devam eden yerel hükümetidir !.. Bayrağı ve kendi “anayasası” vardır ; İngiliz kanunlarından muaftır.  
Evet.. Burası İngiltere’nin bir parçası değil, egemen bir finans devletidir ! Yani.. Vatikan nasıl Katolik dininin merkezi ise, burası da “para”nın merkezidir..
Bankaların çokluğu nedeniyle dünyanın en zengin alanı kabul edilir. Örneğin ; ABD’nin 500 büyük şirketinin dörtte üçünün ve tüm büyük bankalarının burada şubesi bulunmaktadır. 1980′lerde Araplar, 1990′larda Japonlar ve petrol zengini Afrikalılar ve sonunda Rus zenginleri burayı mesken tutmuşlardır..
Bu minik alanda ; uluslararası hisse ticaretinin % 51′i, uluslararası vadeli işlemlerin % 45′i, uluslararası euro-tahvil değişimlerinin % 70′i, uluslararası döviz ticaretinin % 35′i ve uluslararası ihraç edilmiş menkul kıymetlerin halka satışının % 55′i gerçekleşir.. 

    

Dünyada günlük faiz oranın burası belirler.. Bitmedi.. Ayrıca burası, küresel off-shore finans merkezidir. Cayman Adaları gibi İngiltere tarafından kontrol edilen on dört deniz aşırı bölge bu iş için kullanılır !.. İşin dış halkasında ise Hong Kong, Singapur, Bahama Adaları, Dubai ve İrlanda vardır.. İç halkada kraliyet kolonileri Jersey, Guernsey, Isle of Man bulunur..
Buralarda gizlilik içinde ; vergi kaçırılır, kara para aklanır ve varlıklar için depolama yapılır..
Dünyadaki en büyük 100 şirketin yaklaşık dörtte biri, 22 şirket, finans sektörüne dahildir. Bunlar üretim yapmadan, günde 2 trilyon dolar işlem gerçekleştirerek, paradan para kazanan şirketlerdir. 
Kazananlar “kirli asalet” adı verilen hanedan ailelerdir.. Bunlar ; dünyanın en büyük banka ve şirketlerinin sahibidir. İngiltere’de Welf ve Windsor hanedanlığı buna örnektir.. Sadece “London City”de, başında İngiliz kraliyet ailesi Windsorların bulunduğu, Club of the Isles / Adalar Kulübü 10 trilyon dolarlık parayı kontrol eder.. Dünyanın çeşitli yerlerindeki ekonomi tetikçileri bu ailelerin ücretli profesyonelleridir ve medyayı bile bunlar yönetir !.. 
Yeri gelir, suikast için tetikçi de tutarlar, şaşırmayınız.. Dolara dayalı kendi ulusal para programını hayata geçirmek isteyen ABD Başkanı Abraham Lincoln, Konfederasyon Hazinesi Başkanı Judah Benjamin’in -İngiltere Başbakanı Benjamin Disraeli’nin desteğiyle – tuttuğu tetikçi tarafından öldürüldü !..
Keza.. ABD Başkanı J.F. Kennedy, ABD Merkez Bankası’nı kaldırmaya teşebbüs ettiği için öldürülmedi mi ?..
Kafanız karışmasın !.. 1928 yılından, öldüğü 1963′e kadar İngiltere Merkez Bankası’nın müdürlüğünü yapan Sir Charles J. Hambro savaş sonrası CIA’in tüm lider kadrosunu eğiten İngiliz İstihbaratı Özel Harekat Yönetimi’nin de başında idi !..
MOSSAD’ı, İngiltere kraliçesinin sağ kolu Sir William Stephenson kurmadı mı ?

Bugün “küresel güvenlik” dedikleri, sadece “para”nın güvenliği, yani finansın iktidarıdır ve bu hanedan aileler “Chatham House”, “Mont Pelerin” gibi enstitülerde yuvarlak masa etrafında toplanıp bunların kararlarını alırlar. Yani dünyayı yönetirler !..
Hırsızlar rejiminin koruyucusu bu utanmaz asilzade aileler, 2008 küresel krizinde 60 trilyon dolar hortumladı ! 
Dünyada ortalama işçi ücreti ise günde 2 dolardır !
Evet, iktisat temelli düşünmeden ne tarihi ne de siyaseti kavrayabilirsiniz..
Küresel sermaye, gerçeklerin üzerini, medyayı kullanarak, algı operasyonları ve manipülasyonla kapatıyor, yalan üzerine bilinç yaratıyor..
Sizler !.. Yaşanılan küresel krizin temelinde, finansal kapitalizmin işleyiş mekanizmasının temelini oluşturan ve Londra’dan Zürih’e uzanan “vergi cennetleri” (off shore merkezleri) olduğuna dair bir tek haber okudunuz mu ?..
Okuyamazsınız !.. Göremezsiniz !.. Duyamazsınız !..  Çünkü dünyanın en iyi saklanan sırları, “vergi cennetlerinde” bulunan servet tutarlarıdır..
Örneğin, İsviçre’de bulunan yabancılara ait servet miktarı 1 trilyon 800 milyar euro’dur !.. Buna karşılık, 2013 yılında tüm “vergi cennetlerinde” tutulan özel kişilere ait servet tutarı ise 5 trilyon 800 milyar euro’dur.. 
Yani 7 trilyon 500 milyar dolar !..
James Henry’ye göre bu para, İsviçre’de 21, “vergi cennetlerinde” 32 trilyon dolardır.. Ki bu da küresel finans servet tutarının yarısına eşittir. Bu karışıklığın nedeni, off-shore hesaplardaki servetlerin % 80′inin beyan edilmemesidir..

Bakınız !.. Bu paralar bankalarda uyumuyor, büyük çoğunluğu uluslararası finans piyasalarını istediği gibi yönlendiriyor.. ABD’deki 100 dolarlık banknotların yaklaşık % 70′i ülke sınırları dışında bulunuyor..
Küresel krizden bahsedenlerin siz hiç “vergi cennetlerini” dize getirmekten söz ettiğini duydunuz mu ?.. Oysa, aşırı zenginlerin kaçırdıkları vergiler her yıl devletlere 130 milyar euro’ya mal olmaktadır !..
Bu korkunç gerçekleri sizlerden saklarlar. Her seferinde sizlerden kemer sıkmanızı isterler. “Hele sabredin düzelecek,” derler !.. Ekonomik krizin asıl sahiplerini algı operasyonlarıyla saklarlar..      Leave a reply:

Your email address will not be published.